Mục Lục
Soi cầu Xổ số Đồng Tháp

当前位置:Xổ số Đồng Nai > Soi cầu Xổ số Đồng Tháp >

Tin Tức

Xo So Nm Khách du lịch Tứ Xuyên đã được mở rộng

Cập Nhật:2022-06-21 07:08    Lượt Xem:193

Xo So Nm Khách du lịch Tứ Xuyên đã được mở rộng

Theo thông báo mới về du lịch tại March 29, bộ phận lãnh thổ quận Tứ Xuyên và du lịch gần đây đã thông báo rằng để ngăn chặn và kiểm soát được COVID-19 và tiếp tục ngăn chặn việc mở rộng các thu hút du khách của tỉnh, s ố du khách thu được từ các thu hút du lịch của tỉnh phải phù hợp với những quy tắc an ninh về khả năng vận tải hàng ngày. Ngay trước đó, Tứ Xuyên đã yêu cầu số khách du lịch nhận được mỗi vị trí ngắm không thể vượt quá 75kg khả năng vận chuyển hàng ngày tối đa. Description Tờ ghi chú này yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc y tế. Tất cả các chú ý du lịch nên coi yếu nhất là yếu tố bệnh dịch ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnhXo So Nm, và thực hiện mật mã toàn diện, mật mã quét sáng, và truy cập mật mã xanh. Bên cạnh hệ thống hẹn hò, hướng dẫn các chuyến tham quan đỉnh cao, tiếp tục thực hiện \ Ngoài ra, những trách nhiệm chính của thu hút du khách phải được gắn chặt. Mỗi sức thu hút du khách sẽ cải thiện kế hoạch phản ứng khẩn cấp để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, thực hiện các biện pháp khẩn cấp và xử lý các quy trình ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, làm việc tốt trong cuộc kiểm tra hàng ngày về các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ lẫn nhau, và sẽ điều chỉnh khoa học và động hóa các chiến lược và các biện pháp thu hút khách du lịch theo cách sắp xếp các trụ sở cảnh sát và kiểm soát các biến truyền nhiễm địa phương. Description Không, không. Description

Liên Kết:

Powered by Xổ số Đồng Nai @2013-2022 RSS sitemap HTMLsitemap

Copyright 站群系统 © 2013-2022 SODO66 Đã đăng ký Bản quyền